PayPals bonuspolicy

Senaste uppdatering: 14 oktober 2009

Visa, hämta och spara den här policyn.

 1. Allmänt. PayPal erbjuder för närvarande ett bonusprogram för rekommendationer till handlare ("bonusen") för alla kontoinnehavare. Genom att delta bekräftar du att du har läst, förstått och godkänner dessa regler och villkor.
 2. Bonus för rekommendationer till handlare

  1. Kvalificering. Den här bonusen är öppen för alla PayPal-användare. PayPal förbehåller sig rätten att när som helst avbryta det här programmet inom trettio dagar efter det att användarna meddelats. Om programmet avbryts får du fullständig bonus för nya handlare som du rekommenderat oss till enligt följande villkor.
  2. Personer som du får rekommendera oss till. Du får endast rekommendera PayPal till privatpersoner OCH FÖRETAG som du redan har en befintlig personlig relation eller affärsrelation med (en "handlare"). Utan att begränsa det allmängiltiga i det ovanstående får du inte erhålla namn för rekommendationer från i) grupp-e-postadresser eller ii) DISTRIBUTIONSLISTOR FÖR MASSUTSKICK FRÅN TREDJE PART, KUNDLISTOR ELLER e-postlistor. Du får inte skicka in ditt eget namn för denna rekommendationsbonus. Du blir inte kvalificerad för bonus när du rekommenderar ett företag som registrerar sig hos PayPal under en kampanjperiod med erbjudande om reducerad avgift.
  3. Ingen skräppost. Det är strängeligen förbjudet att skicka skräppost till ett stort antal mottagare ("spamming") och om en PayPal-användare skickar skräppost till andra Internetanvändare för att få rekommendationsbonuspoäng kommer hans eller hennes konto omedelbart att avslutas permanent. Se vår policy mot skräppost för ytterligare information.
  4. Antal bonusar för rekommendationer till handlare. Under en begränsad tid finns inga begränsningar för hur många bonusar för rekommendation till handlare som du kan få.
  5. Bonuskrav. För varje handlare som du rekommenderar PayPal till och som uppfyller de nya kontobonuskraven nedan, kommer vi att kreditera en bonus till ditt PayPal-konto, enligt följande riktlinjer En handlare kan bara anses ha fått rekommendationer för tillämpningen av dessa regler och villkor om:

   1. Handlaren inte PayPal-användare vid tidpunkten för PayPal-rekommendationen
   2. Handlaren registrerar sig för ett Premier- eller företags-PayPal-konto

   För alla rekommenationer måste du ha ett välskött PayPal-konto. Alla villkor måste vara uppfyllda innan bonusen förfaller.
  6. Bonusbelopp. Bonus för rekommendationer till handlare är ett avtal om intäktsdelning där bonusbeloppen beräknas utifrån handlarens nettoförsäljning ("NMS", Net Merchant Sales), definierat som handlarens bruttoförsäljning (summan av webbplatsbetalningar och kvalificerade Skicka pengar-transaktioner som betalas till handlarens konto), minus eventuella återbetalningar och återkallanden. "Betalningar via webbplats" är betalningar via PayPals verktyg för handlare, t.ex. köp nu- och donationsknappar, abonnemang och återkommande betalningar samt PayPals varukorg. "Kvalificerade Skicka pengar-transaktioner" är betalningar som görs via fliken Skicka pengar på den webbplats där användaren väljer typen "Varor (övriga)","Skenbart kontanta medel" eller "Tjänster". Bonusbetalningen baseras på NMS-beloppet, enligt följande:

   1. Första utbetalningen: När handlaren uppnår 150,00 GBP i NMS och har blivit verifierad, krediteras den första bonusen på 0,50 GBP ditt PayPal-konto.

    Om handlarens primära saldo visas i en annan valuta än pund, kommer den första utbetalningen att bestämmas enligt följande tabell:

    Valuta för primärt saldo motsvarande 150,00 GBP nettoförsäljning
    Kanadensiska dollar 300,00 CAD
    Euro 200,00 EUR
    Yen 20 000 JPY
    US-dollar 200,00 USD
    Australiensiska dollar 200,00 AUD
    Schweiziska franc 300,00 CHF
    Norska kronor 1 600.00 NOK
    Svenska kronor 2 000,00 SEK
    Danska kronor 1 500,00 DKK
    Polska zloty 800,00 PLN
    Ungerska forinter 55 000 HUF
    Tjeckiska koruna 6 000,00 CZK
    Singapore-dollar 400,00 SGD
    Hongkong-dollar 1 900,00 HKD
    Nyzeeländska dollar 380,00 NZD
    Mexikanska peso 2 200,00 MXN
    Israeliska nya shekel 800,00 ILS
    Taiwanesiska nya dollar 6 600,00 TWD
    Thailändska baht 7 200,00 THB
    Filippinska peso 10 000,00 PHP
    Brasilianska real 400,00 BRL
    Argentinska peso 600,00 ARS
    Malaysiska ringgit 800,00 MYR
   2. Om din primära valuta är annan valuta än pund, kommer din första utbetalning betalas ut enligt följande tabell:

    Valuta för primärt saldo Bonusbelopp för rekommendationer till handlare
    Kanadensiska dollar 1,50 CAD
    Euro 1,00 EUR
    US-dollar 1,00 USD
    Yen 100 JPY
    Australiensiska dollar 1,00 AUD
    Schweiziska franc 1,30 CHF
    Norska kronor 6,75 NOK
    Svenska kronor 9,00 SEK
    Danska kronor 6,00 DKK
    Polska zloty 3,00 PLN
    Ungerska forinter 210 HUF
    Tjeckiska koruna 24,00 CZK
    Singapore-dollar 1,60 SGD
    Hongkong-dollar 7,00 HKD
    Nyzeeländska dollar 1,50 NZD
    Mexikanska peso 15,00 MXN
    Israeliska nya shekel 5,50 ILS
    Taiwanesiska nya dollar 44,00 TWD
    Thailändska baht 46,00 THB
    Filippinska peso 62,00 PHP
    Brasilianska real 3,00 BRL
    Argentinska peso 5,00 ARS
    Malaysiska ringgit 5,00 MYR
   3. Resterande utbetalning. Efter den första betalningen och så länge handlaren fortfarande är inom utbetalningsperioden på 12 månader, får du resterande betalningar motsvarande 0,5 % av handlarens nettomånadsförsäljning över 150,00 GBP tidigast var 30:e dag.
   4. Maximala utbetalningar. Du kan bara få upp till 750,00 GBP i kombinerade inledande och resterande utbetalningar per handlare du rekommenderat oss till. Den totala bonusen får inte överstiga PayPals intäkter för den volym som du har genererat. Om ditt primära saldo är i en annan valuta än brittiska pund, fastställs den första utbetalningen enligt följande tabell:

    Valuta för primärt saldo Maximal utbetalning
    Kanadensiska dollar 1 500,00 CAD
    Euro 1 000,00 EUR
    US-dollar 1 000,00 USD
    Yen 100 000,00 JPY
    Australiensiska dollar 1 350,00 AUD
    Schweiziska franc 1 300,00 CHF
    Norska kronor 6 800,00 NOK
    Svenska kronor 8 000,00 SEK
    Danska kronor 6 200,00 DKK
    Polska zloty 3 200,00 PLN
    Ungerska forinter 210 000 HUF
    Tjeckiska koruna 25 000,00 CZK
    Singapore-dollar 1 600,00 SGD
    Hongkong-dollar 7 700,00 HKD
    Nyzeeländska dollar 1 500,00 NZD
    Mexikanska peso 11 000,00 MXN
    Israeliska nya shekel 4 000,00 ILS
    Taiwanesiska nya dollar 33 000,00 TWD
    Thailändska baht 36 000,00 THB
    Filippinska peso 50 000,00 PHP
    Brasilianska real 2 000,00 BRL
    Argentinska peso 3 000,00 ARS
    Malaysiska ringgit 4 000,00 MYR
  7. Utbetalningsperiod. Du är endast kvalificerad för att ta emot bonus för rekommendationer till handlare under de första 12 månaderna som handlaren har det nya kontot.
  8. Utbetalningsfrekvens. Du får din första betalning inom en vecka från det att handlaren uppnått de första 150,00 GBP i nettomånadsförsäljning och blivit verifierad. Resterande betalningar kommer därefter att göras tidigast var 30:e dag.
  9. Rekommendationsmetod. För att du ska få tillgodogöra dig för rekommendationer till handlare måste handlaren registrera sitt PayPal-konto genom att gå till PayPals webbplats via din länk för handlarrekommendationer.
  10. Exklusivitet. För varje konto som du rekommenderat oss till är du endast kvalificerad för bonus genom det ena av bonusprogrammen, Bonus för rekommendera till vän och Bonus för rekommendationer till handlare, och inte genom båda.
 3. Ytterligare regler och villkor.

  1. Bonusperiod. PayPal förbehåller sig rätten att utan motivering avbryta bonuserbjudandet när som helst och på obestämd tid efter eget gottfinnande utan föregående meddelande.
  2. Ersättningar vid bristande uppfyllelse. Om PayPal efter eget gottfinnande bestämmer att du inte uppfyllt villkoren i Regler och villkor, kan PayPal förutom andra rättigheter eller kompensationer som PayPal kan ha gentemot dig, återta alla förmåner du har enligt bonusprogrammet (inklusive men inte begränsat till att avbryta eller avslå krediteringar av någon eller alla återbetalningar utfärdade eller som ska utfärdas till dig i anslutning till detta bonusprogram och, genom att avböja att skicka bonusbetalningar eller förhindra att dessa skickas).
  3. Ansvarsbegränsning för PayPal. I HELA DEN UTSTRÄCKNING SOM LAGEN TILLÅTER KOMMER VARKEN PAYPAL ELLER NÅGOT AV DESS DOTTERBOLAG ELLER NÅGON AV DESS DIREKTÖRER, CHEFER, ANSTÄLLDA ELLER ANDRA REPRESENTANTER ATT BLI ERSÄTTNINGSANSVARIGA FÖR SKADOR SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED DETTA ERBJUDANDE. DETTA ÄR EN FULLSTÄNDIG BEGRÄNSNING AV DET ERSÄTTNINGSANSVAR SOM TILLÄMPAS PÅ ALLA FORMER AV SKADOR, INKLUSIVE (MEN INTE BEGRÄNSAT TILL) DIREKTA ELLER INDIREKT SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, FÖRLUST AV DATA, INTÄKTER ELLER VINST, FÖRLUST AV ELLER SKADOR PÅ EGENDOM OCH KRAV FRÅN TREDJE PART.
  4. Hela avtalet. Dessa Regler och villkor representerar hela avtalet mellan dig och PayPal med avseende på bonusprogrammet.
  5. Avvikelser från Regler och villkor. Dessa Regler och villkor kan ändras när som helst av PayPal efter eget gottfinnande och dessa ändringar kommer att gälla för dig när du använder PayPals tjänster. Eventuella ändringar kommer att anslås på denna sida och det åligger dig att kontrollera denna sida med jämna mellanrum för att se om villkoren förändrats.
  6. Valuta. Om inget annat anges är alla belopp i Regler och villkor angivna i brittiska pund.
  7. Brytande av kontrakt. Om något i dessa Regler och villkor är ogiltigt kommer detta inte att påverka vad som för övrigt anges däri.
  8. Gällande lag. Dessa Regler och villkor tolkas, analyseras och verkställs i alla avseenden enligt engelsk lag. Du samtycker till och underordnar dig härmed oåterkalleligen de engelska domstolarnas icke-exklusiva domsrätt.